skip to Main Content

Ondernemersclub Westfriesland is een contactplaats voor het uitwisselen van ervaringen, nieuwe ideeën en informatie. De OCW bundelt de krachten van regionale bedrijven, met het doel samenwerking tussen leden onderling te bevorderen. Daarnaast bouwt en onderhoudt de OCW diverse netwerken voor leden en bevordert zij de ‘business to business’ gedachte. Daarbij staan de volgende thema’s centraal:

Verbinding

Betrokkenheid

Delen van kennis

Samenwerking

Actieve leden

Back To Top