skip to Main Content

Juni 1995 –   Oprichting OCW – door Jacob Avis

Dat is de periode waarin voor mij de behoefte aan een klankbord en verbreding van mijn professionele kring van mensen zich manifesteerde. Ik had een wijnimportbedrijf en een vertaalbureau. Het vertaalbureau was een kindje van mijn vrouw en de wijnimport en later ook het business Consultantsbureau ABC was mijn werkterrein. De wijnimport stortte in 1991 (met de 1e Golfoorlog) in en deze heb ik toen afgebouwd.

Ik ben gaan kijken naar wat er in de omgeving van Westfriesland aan verenigingen voor kleine bedrijven was. Een vereniging die aansloot bij mijn zakelijke activiteiten en die een meerwaarde voor mij had.

Er was niet zo veel, eigenlijk alleen maar één club, de KJBH (Kleinschalige & Jonge Bedrijven Hoorn), die in beginsel op Hoorn en kleinere bedrijven was gericht en die daar kort voor mijn 1e contact, E.O. (en omgeving) aan had toegevoegd.

Na wat gebel kwam ik erachter dat er geen regelmatige bijeenkomsten waren, maar wel “bestuurs- bijeenkomsten” waar de leden bij konden aanschuiven.

Deze bijeenkomsten werden gehouden in het kantoor van een van de bestuursleden. Dat was in de oude LTS aan het Keern in Hoorn (waar nu het kantoorgebouw van Abovo staat).

Op deze 1e kennismaking kwam het gesprek al gauw op kennis vergaren, ervaringen uitwisselen, informatiebijeenkomsten en zo nog een aantal andere zaken waar ik, en blijkens het gesprek, ook een paar andere bestuursleden behoefte aan hadden.

Wat nu? Was de vraag. Er moest wat gebeuren, maar wat. Om kort weer te geven was de strekking: er moet een plan komen om de club nieuw leven in te blazen. Ik heb toen op mij genomen om een Startplan te schrijven en ben daar op publicitair gebied in ondersteund door een ander nieuw lid van de club, Harrald Snater. Harrald heeft het logo ontworpen en de vormgeving de eerste jaren voor zijn rekening genomen. Ik heb een Startplan en Businessplan geschreven en de penningmeester heeft een prognose gemaakt van de kosten. Met hulp van een paar andere bestuurders, werd aangevuld en vormgegeven. Een onderdeel van het plan was regelmatig bijeenkomsten organiseren (1x per maand) en informatie-uitwisseling vooral door leden en specialisten te laten verzorgen. In een groter verband de belangen van Kleinschalige en Middelgrote bedrijven behartigen en de onderlinge band creëren en versterken om Business-to-Business te stimuleren.

Dat kost geld. Hoe kom je daar aan? Er werd in het Businessplan, inclusief een financiële prognose, ook een Sponsorplan gemaakt en vormgegeven. Een onderdeel van het plan was een nieuwe naam die de lading dekte en open stond voor het Westfriese bedrijfsleven. Na wat discussie erover werd het OndernemersClub-Westfriesland. Het geheel kon medio september 1994 aan het bestuur worden aangeboden en goedgekeurd. Toen moest het worden uitgevoerd. Ik werd aangewezen voor het organisatorische deel en voor het sponsordeel werden Annemarie Smits-Schouten en ik aangewezen. Wij hebben toen in klein comité de plannen in werkbare delen omgezet en zijn aan de gang gegaan.

Het Sponsorplan hield in: 6-8 sponsors werven voor minstens 4 jaar voor een bedrag van ƒ 4.500,- per jaar. Er werden wat brochures gemaakt waarin het nut en noodzaak van de club werd beschreven en ook het voordeel voor grotere bedrijven om sponsor te zijn. De secretaris en de voorzitter hebben toen afspraken gemaakt met een aantal sponsorbedrijven t.w.: Walgemoed Accountants, Deloitte &Touche Accountants, WIBA-relatie geschenken Heerhugowaard, VSB-Bank Hoorn, Restaurant Het Wapen van Nibbixwoud, Baas Papierwaren, Bouwhuis Deurwaarders Kantoor.

Toen de sponsering rond was werd in november 1994 in het Sneeker Veerhuis op het Scharloo in Hoorn de oprichting van de OCW officieel gemaakt en werd dit met een lunch voor de Sponsors, bestuursleden en leden bevestigd.

In het eerste jaar zijn we in Nibbixwoud neergestreken als thuishonk. Er was daar alles wat we voor het goed draaien van de club nodig hadden. Een grote en wat kleine zalen, een bar voor het nazitten en genoeg vrije parkeerplaatsen.

Het eerste jaar hebben we ook een eigen beurs georganiseerd in Bovenkarspel. Deze was financieel geen succes, maar zakelijk wel.

Ook zijn we met een maandelijkse reeks informatieve bijeenkomsten gestart die voor een deel door leden en sponsors ingevuld werden verder door specialisten. We hadden de eerste jaren ieder jaar enkele stagiaires van de MBO opleiding (Horizon) in Hoorn die markt- en nader onderzoek voor ons deden.

Halverwege het eerste jaar haalden we het 250e lid binnen. Bij deze gelegenheid hebben we een cheque t.w. van ƒ 2500,- aan het Zuiderzee Museum geschonken t.b.v. de inrichting van het Specerijen- huis, waarvan de restauratie toen vrijwel voltooid was.

Kortom, er waren veel en diverse activiteiten met zelfs een cultureel uitstapje naar het Zuiderzee-Museum

De Bestuurders bij de oprichting waren:

Jacob Avis                                         Voorzitter                                         ABC Translators

Annemarie Smits-Schouten         Secretaris                                         D&S Telemarketing

Olaf Oudebos                                  Penningmeester                              Administratiekantoor

Harrald Snater                                Vormgeving & Publiciteit             Creative Communication Company

Harry Beekman                               Vice Voorzitter                                Standbouw

Ondersteunend:

Klaas Laan – †                                  Visuele Verslaglegging                  Fotograaf

Ik heb met groot enthousiasme en inzet meegewerkt aan het opstarten van de OCW.

Ik vind het mooi om te zien hoe nu, aardig wat jaren later, de club een eigen plek in de Westfriese Ondernemerswereld verworven heeft. Succes in de volgende jaren.

Jacob Avis, april 2020

Back To Top