skip to Main Content

Ondernemersclub Westfriesland is hét platform voor alle West-Friese bedrijven. Met zeven bestuursleden en ruim 100 leden staat OCW garant voor het uitwisselen van ervaringen, nieuwe ideeën, het delen van kennis, professionaliteit en betrokkenheid. Als lid kunt u deelnemen aan een breed scala van activiteiten. Variërend van interessante themabijeenkomsten en dynamische bedrijfsbezoeken tot sprankelende feesten. Hiermee staat OCW voor de combinatie van het nuttige met het aangename verenigen. Netwerken staat hierbij altijd op de voorgrond.

Bestuursleden

Het bestuur van Ondernemersclub Westfriesland is verantwoordelijk voor het contact met alle belanghebbende partijen en de diverse bijeenkomsten en activiteiten voor de leden. Het bestuur bestaat uit:

Tini Worp

Voorzitter

Counselor en ondernemersadviseur. Als voorzitter wil ik graag mijn steentje bijdragen om ondernemers in Westfriesland met elkaar te verbinden en elkaar te versterken.

Mellanie Egberts

Penningmeester & Secretaris

Het is ontzettend leuk om met andere ondernemers interessante bijeenkomsten te mogen organiseren.

Door OCW heb ik veel nieuwe mensen ontmoet, veel geleerd, maar vooral heel veel plezier gehad. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de  financiën en het secretariaat, taken die ik gezien mijn achtergrond met veel enthousiasme op mij neem.

Piet Sleurink

Ik ga me voor het OCW met name inzetten om de communicatie-marketing rond het OCW te verbeteren en ervoor te zorgen dat de huidige leden meer zaken gaan doen met elkaar en dat er nieuwe leden bijkomen.

Marjo Blokker

Vice secretaris

Ik heb jarenlange ervaring in het personeelswerk en daarin mijn eigen adviesbedrijf, daar hoort netwerken bij. Binnen het bestuur van de OWV wil ik mij inzetten om ondernemers met elkaar te verbinden en te zorgen voor kennisoverdracht. Want zelf het wiel uitvinden, dat is iets wat niet hoeft.

Evert Lassche

Vice voorzitter

Mijn motto is: Het beste halen uit mensen en bouwen aan succesvolle bedrijven en organisaties.

Back To Top