skip to Main Content

In de Algemene Leden Vergadering, De ALV, moet het bestuur van de vereniging zich verantwoorden tegenover haar leden. De activiteiten van het afgelopen jaar worden genoemd en er wordt verteld wat de plannen zijn voor het lopende jaar. Daarnaast moet de kascontrole hebben plaatsgevonden en er moet een akkoord zijn van de kascontrole.

Om de ALV wat leuker te maken, proberen we ieder jaar een aantrekkelijk aanbod te presenteren en dit jaar hadden we dat bedacht in de vorm van een presentatie over branchevorming door Kelly Eekhof.

Tot onze spijt moeten we mededelen dat Kelly met een acute blindedarmontsteking in het ziekenhuis is opgenomen en niet in staat is haar presentatie te geven. Gezien het geringe aantal aanmeldingen, lijkt het ons slimmer om de verantwoording uit de ALV schriftelijk af te doen. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die schriftelijk gesteld worden voor 1 april 2023.  Indien deze uitblijven worden de stukken goedgekeurd en gaat het bestuur op de ingeslagen weg voort. Het verslag van de ALV van vorig jaar en de jaarcijfers kunnen je worden gemaild op aanvraag. Indien voor 1 april 2023 geen reactie wordt vernomen gaan de leden akkoord en verlenen decharge aan het bestuur. Gezien de cijfers stelt het bestuur voor de contributie niet te verhogen, dus gelijk te laten als vorig jaar. De kascontrole is uitgevoerd en schriftelijk goedgekeurd.

De workshop die Miranda na afloop van de ALV zou geven, houden jullie tegoed.

Ons eerstvolgende grote evenement Koppie Doen! dat volledig is uitverkocht. Geïnteresseerden kunnen nog wel op de reservelijst voor het geval er afzeggingen komen.

En dan hebben we natuurlijk nog de Westfriese Alleskunner Ondernemer. Ook een groot evenement dat nu al erg populair is. waarbij het netwerken centraal staat. Hou informatie hierover in de gaten en schrijf je snel in, want vol = vol, net als bij Koppie Doen.

Back To Top