skip to Main Content

Algemene Ledenvergadering – 10 september 2020

(Ook toegankelijk voor niet-leden)

Omdat de Ondernemers Club Westfriesland dit jaar 25 jaar bestaat geven we de Algemene Ledenvergadering een feestelijk tintje en maken we er een leuke en leerzame middag van die wij afsluiten met een gezellige BBQ.

Na de formaliteiten van de ledenvergadering staat er voor ons een paar gidsen van IVN West-Friesland (Instituut voor Natuureducatie) klaar om ons een rondleiding te geven door de geschiedenis van het Westfriese landschap.

Als afsluiting zal de BBQ worden aangezet en kunnen wij onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar na- en bijpraten.

Bronstijdwandeling door het Streekbos

West-Friesland wordt al duizenden jaren bewoond. Tussen de drie- en vierduizend jaar geleden, toen Egypte nog bestuurd werd door farao’s en in het oude Griekenland de beroemde Trojaanse Oorlog woedde, woonden er ook in onze regio al mensen, maar dan in een wadden- en kwelderlandschap.

Het was de periode die de Bronstijd wordt genoemd. Vooral de laatste jaren zijn er in onze regio verschillende archeologische opgravingen geweest, die allerlei nieuwe inzichten hebben gebracht over deze prehistorische bewoning.

Samen met de gidsen van IVN West-Friesland wandelen wij door de geschiedenis van het Westfriese landschap terug. Tijdens de wandeling langs verschillende bijzondere natuurgebiedjes in het Streekbos en met behulp van documentatiemateriaal wordt er o. a. verteld over de ruilverkaveling in de twintigste eeuw, het grondgebruik in de 16e en 17e eeuw en de ontginning van het veen in de Middeleeuwen. Einddoel van de wandeling is de met palen aangegeven plattegrond van een bronstijdboerderij, dat als onderdeel van het Archeologisch Voetspoor in het Streekbos is aangelegd op basis van historische sporen in de directe omgeving.

Start Algemene Ledenvergadering:  16.00 uur | Start wandeling: 16.30 uur

Locatie: Restaurant IJgenweis  | Veilingweg 21A | 1611 BN Bovenkarspel

Aanmelden: klik op deze link.

Kosten: Leden: Gratis | Niet leden: € 20,=
Evt. facturatie vindt achteraf plaats.

Er worden foto’s en filmpjes gemaakt voor onze uitingen op internet. Heb je hier bezwaar tegen, laat het ons via e-mail weten. 

Back To Top